7

ห้อง

4

ห้องนอน

5

ห้องน้ำ

West Broadway Street 42 W Broadway, New York

4

ห้อง

1

ห้องนอน

1

ห้องน้ำ