admin 9 เมษายน 2018 no responses

รับสร้างบ้าน

รับสร้างบ้าน จากการเลือกแบบบ้าน และให้คําปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

เรามีความเป็นมืออาชีพ สามารถออกแบบบ้านเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริงการ บ้านของ นิฟตี้โฮม ทุกหลัง ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม ภายใต้การคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญเพื่อให้ท่านได้บ้านที่สมบูรณ์แบบที่สุด

แบบบ้านมาตรฐาน

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถเลือกแบบบ้านมาตรฐานที่มีมากกว่า 200 แบบ เพื่อ รับสร้างบ้าน จากเรา ซึ่งมีความลงตัวทางสถาปัตยกรรมและฟังก์ชั่นการใช้งาน ตลอดจนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สามารถก่อสร้างได้ทันที

แบบบ้านมาตรฐาน (ปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่น)
หากท่านเห็นว่าแบบบ้านมาตรฐานของบริษัทฯ ยังตอบสนองต่อโจทย์ Lifestyle ของท่านได้ไม่เต็มที่ นิฟตี้โฮม มีความยินดี ปรับเปลี่ยนแบบบ้านมาตรฐาน ให้ตรงตามความต้องการของท่าน จนกว่าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

แบบบ้านของท่าน
หากท่านมีแบบบ้านอยู่แล้ว บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง พร้อมประเมินราคา โดยใช้โครงสร้างและวัสดุมาตรฐานของบริษัทฯ เสนอเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

แบบบ้านใหม่ (New Design)

บริษัทรับสร้างบ้าน นิฟตี้โฮม มีทีมสถาปนิกที่มากด้วยประสบการณ์ ท่านเพียงแจ้งความประสงค์ ถึงความต้องการเบื้องต้น ทางบริษัทฯ พร้อมเป็นที่ปรึกษาและนำเสนอการออกแบบเสมือนจริงผ (3D) เพื่อให้ท่านเห็นภาพที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการมากที่สุด ตลอดจนคำนวณใบเสนอราคาการก่อสร้างเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ