7

ห้อง

4

ห้องนอน

5

ห้องน้ำ

Rue de Rivoli Street 91 Rue de Rivoli, Paris

2

ห้อง

1

ห้องนอน

1

ห้องน้ำ

South Hudson Street 435 Hudson St, New York

4

ห้อง

2

ห้องนอน

2

ห้องน้ำ